Esta web utilitza cookies pròpies i de tercers necessàries únicament per a la navegació. Si continua navegant en esta pàgina, considerem que accepta el seu ús en els termes indicats.
acceptar
federación valenciana de atletismo
FITXA NOTÍCIA
26/05/20
Comunicado FACV/Comunicat FACV
Comunicat FACV

Davant de les consultes que la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana està rebent sobre l'obertura de distintes instal·lacions esportives a l'aire lliure en tota la Comunitat Valenciana, una vegada que la totalitat de la Comunitat ha passat a Fase 1 de la desescalada, comuniquem el següent:

- La Fase 1 autoritza que s'òbriguen este tipus d'instal·lacions, però no obliga a això.
- D'esta manera els gestors de cada instal·lació (normalment l'Ajuntament de cada localitat) decidixen tots els termes relacionats amb la seua obertura (quan obri la instal·lació, horaris, requisits, prioritats, condicions…).
- Des de la FACV ens posem a disposició (sempre ho hem estat) dels gestors de qualsevol instal·lació per a col·laborar en el que se'ns requerisca, així com per a facilitar les dades que puguen ajudar en una millor gestió de cada instal·lació.
- Igualment oferim els nostres diversos mitjans (web, xarxes socials…) per a difondre les comunicacions oficials a això referides que els distints organismes ens comuniquen.
- De tot l'anterior es desprén que qualsevol dubte o consulta referida a qualsevol instal·lació ha de dirigir-se directament a la pròpia instal·lació, que és la que està facultada per a resoldre de forma clara i concreta tots els dubtes que vagen sorgint.

Un altre tipus de consultes que hem rebut de forma reiterada i que procedim a aclarir:

- Els atletes DAN han d'acreditar la seua condició a través del certificat que han rebut del Consell Superior d'Esports, que ha d'anar acompanyat de la corresponent llicència federativa i DNI.
- Sobre els atletes DAR poden ser considerats a nivell nacional, i en este cas rebran un certificat del CSD per email, o també ho poden ser a nivell autonòmic. En la Comunitat Valenciana la GVA informa que: “La condició d'esportista d'Alt Rendiment s'acreditarà, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la llista publicada en el DOGV en la que s'inclou a la persona esportista com a esportista d'elit de Nivell a o esportista d'elit de nivell B, sempre de Llistes publicades des del 2018 (any inclòs), i la llicència federativa vigent.”. Igual que els atletes DAN han d'acreditar la seua condició amb este certificat acompanyat de la llicència federativa i DNI.
- Tots els atletes Federats han rebut per email la llicència de la temporada 2020 en tres formats distints. Si no l'han rebut han de contactar amb el seu club per a tractar de resoldre la incidència, que majoritàriament està relacionada amb la falta de la fotografia corresponent o un email equivocat o inexistent en la plataforma SDP.
- Quant a la volta a les competicions comunicar que des de l'Àrea Tècnica de la FACV s'està treballant en uns quants escenaris diferents de volta a la competició, tant a nivell federat com de JECV, sempre alineats amb les directrius de Sanitat i amb la línia que es marque des de la RFEA en este respecte.
- Per a analitzar la situació i tractar de donar el millor servici possible al conjunt de l'atletisme valencià en breu es remetrà una senzilla enquesta als clubs, que posteriorment seran convocats a una reunió telemàtica per a tractar d'explicar els resultats de l'enquesta i les línies generals de la volta a la competició que en eixe moment estiguen ja definides.
- Batxillerat per a esportistes d'elit: La Direcció General d'Esports de la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport ens informa que per al pròxim curs escolar 2020/2021 els esportistes d'elit d'esta federació, en funció dels seus resultats esportius, poden sol·licitar cursar un batxillerat amb un disseny específic per a esportistes d'elit. Els interessats poden obtindre més informació en la pàgina web de la FACV www.facv.es en el següent enllaç de la GVA: http://iesconselleria.edu.gva.es/batxillerat-esportistes-delit/

FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA