Esta web utilitza cookies pròpies i de tercers necessàries únicament per a la navegació. Si continua navegant en esta pàgina, considerem que accepta el seu ús en els termes indicats.
acceptar
federación valenciana de atletismo
FEDERACIÓ. ARXIUS DISPONIBLES
JUNTA DIRECTIVA
ORGANIGRAMA TÈCNIC
PERSONAL OFICINA
COMITÉS I COMISSIONS
PISTES ATLETSIME
ASSEGURANÇA D'ACCIDENT
LLEI TRANSPARÈNCIA
POLÍTICA LOPD
ELECCIONS. ARXIUS DISPONIBLES
Comunicacions / Actes de la Mesa Electoral