Esta web utilitza cookies pròpies i de tercers necessàries únicament per a la navegació. Si continua navegant en esta pàgina, considerem que accepta el seu ús en els termes indicats.
acceptar
federación valenciana de atletismo
FITXA NOTÍCIA
30/09/19
La Diputación de Alicante convoca ayudas a deportistas/La Diputació d'Alacant convoca ajudes a esportistes
La Diputació d'Alacant convoca ajudes a esportistes
La Diputació Provincial d'Alacant ha convocat el Pla d'Ajudes a esportistes de la província d'Alacant per a desplaçaments a Centres de Tecnificació i/o Alt Rendiment de l'anualitat 2019, amb una dotació econòmica prevista de 60.000 euros. El programa té com a objecte la concessió d'ajudes econòmiques destinades a col·laborar amb els gastos de desplaçament a estos centres que la seua formació i preparació esportiva exigix.

Els sol·licitants hauran de ser naturals de la província d'Alacant, o residir en ella, almenys, en els tres últims anys anteriors a la present anualitat (2018 - 2017 - 2016), entre altres requisits serà necessari acreditar la inclusió en un programa d'alt rendiment o de tecnificació esportiva, i estar en possessió de la llicència federativa.

El pla d'ajudes va ser publicat el passat 27 de setembre en el Butlletí Oficial de la província núm. 185, per a major informació serà necessari consultar la convocatòria i la web de la Diputació Provincial d'Alacant.
LINKS